Przetłumacz i wygraj!

Piąta edycja unijnego konkursu tłumaczeniowego dla młodzieży Juvenes Translatores już ruszyła. Do 20 października br. zainteresowane szkoły średnie mogą rejestrować się na stronie http://ec.europa.eu/translatores i przygotowywać do tego wielojęzycznego zadania. Uczniowie ze wszystkich wylosowanych szkół w UE zasiądą do tłumaczeń o tej samej porze, w czwartek, 24 listopada. Najlepsi z nich pojadą do Brukseli.

– Przez konkurs pragniemy promować naukę języków obcych w szkołach oraz zawód tłumacza – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. – Znajomość języków poszerza horyzonty, otwiera nas na różne kultury i zwiększa szanse na rynku pracy.

Uczestnicy konkursu Juvenes Translatores (łac. „młodzi tłumacze”) dostają do przetłumaczenia jednostronicowy tekst w wybranej przez nich jednej z 506 kombinacji językowych, możliwych dla 23 języków urzędowych UE. W tym roku tematem tekstów konkursowych będzie wolontariat w związku z obchodzonym w 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Kto, jak i dlaczego warto?

Do konkursu może zgłosić uczniów każda szkoła średnia z siedzibą w Unii Europejskiej, niezależnie od swojego profilu. Zeszłoroczne zwycięstwo Sylwestra Zielińskiego z Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie dowiodło, że nie tylko humaniści i pasjonaci języków mają szansę na główną nagrodę (więcej o uroczystości w Brukseli i polskim laureacie edycji 2010 czytaj tutaj).

Od 1 września do 20 października br. na stronie internetowej, szkoły średnie mogą rejestrować uczniów (rocznik 1994). Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest we wszystkich językach urzędowych UE. Piąta już edycja konkursu odbędzie się równocześnie we wszystkich wybranych szkołach w czwartek, 24 listopada. Może w nim wziąć udział ponad 750 szkół.

Szkoły mogą zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż pięciu uczniów. Nie ma ograniczeń co do narodowości uczestników, muszą oni jednak uczęszczać do szkoły znajdującej się w jednym z państw członkowskich UE. W zeszłym roku do konkursu przystąpiło 2800 uczniów. Tłumacze pracujący w Komisji Europejskiej ocenią tłumaczenia i wybiorą jednego zwycięzcę z każdego państwa. W marcu 2012 r. wszyscy zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli na rozdanie nagród.

Ile szkół w każdym kraju?

Liczba biorących udział szkół z poszczególnych państw odpowiadać będzie liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego z każdego państwa w 2014 r. Jeżeli dane państwo przekroczy przysługującą mu liczbę (zob. poniżej), Komisja dokona wyboru w drodze losowania. Maksymalna liczba uczestniczących szkół z poszczególnych państw:

Austria 19    
Belgia  22    
Bułgaria        18    
Cypr    6     
Czechy  22    
Portugalia      22    
Dania   13    
Estonia 6     
Finlandia       13    
Francja 74    
Hiszpania       54    
Holandia        26    
Irlandia        12    
Litwa   12    
Luksemburg      6     
Łotwa   9     
Malta   6     
Niemcy  96    
Polska  51                   
Grecja  22    
Rumunia 33    
Słowacja        13    
Słowenia        8     
Szwecja 20    
Węgry   22    
Wielka Brytania 73    
Włochy  73    
Ogółem  751   

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa konkursu: http://ec.europa.eu/translatores
Facebook: JuvenesTranslatores
Twitter@translatores
DG ds. Tłumaczeń Pisemnych:http://ec.europa.eu/dgs/translation/

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie:
Anna.KOZDOJ@ec.europa.eu, tel. +48 22 55 68 943
Izabela.ZYGMUNT@ec.europa.eu, tel. +48 22 55 68 958

Biuro Prasowe w Brukseli:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58
Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Źródło: Komisja Europejka w Polsce