Wolontariat w Pawilonie

Pojawił się w samym centrum Warszawy i pozostanie tam przez dwa tygodnie. Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu został otwarty! 1 września!  Każdego dnia będzie można poznać w nim inne oblicze wolontariatu. Pierwszego dnia, oprócz ceremonii otwarcia, prezentowały się organizacje zajmujące się wolontariatem osób niepełnosprawnych. Pawilon jest inicjatywą Komisji Europejskiej, przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W inauguracji Pawilonu wzięli udział: Jarosław Duda, Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Wolontariatu, Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Irena Wójcicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.

Ceremonię poprowadził Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, który żartował, że "bezinteresownie i bezpłatnie został konfenansjerem". Pawilon ERW będzie w Polsce przez 2 tygodnie.

Irena Wójcicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, mówiła, że Prezydent Bronisław Komorowski chce wspierać aktywność obywatelską, napisał o tym w liście do uczniów i nauczycieli z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przypomniała też, że 30 września w Kancelarii Prezydenta odbędzie się ważna konferencja poświęcona kwestii wolontariatu, współorganizowana przez Komisję Europejską, MPiPS oraz Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny.

To ogromna radość, być tutaj i świętować Europejski Rok Wolontariatu – mówił minister Duda. Przypomniał, że 5 grudnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariatu, ale – jak przekonywał – teraz rozpoczyna się aż 14-dniowe święto wolontariatu. Ten przystanek Pawilonu w Polsce to część inicjatywy Komisji Europejskiej, która promuje wolontariat, to okazja by twarzą w twarz spotkać się z wolontariuszami i ich historiami – zaznaczył Duda.

Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, wskazywała na znaczenie faktu, że to święto wolontariatu jest organizowane w okresie polskiej prezydencji. Widząc tutaj harcerzy, przypomina mi się, że kiedyś jako harcerka, instruktorka, też uprawialiśmy wolontariat, choć to słowo nie było wówczas modne, zachęcaliśmy młodzież do pomocy bliźnim – mówiła Ewa Synowiec.

Dodała, że ten pawilon ma promować wolontariat jako pewną modę, chodzi w dużej mierze o to, aby wolontariat był zaszczytem dla osób, które się nim zajmują.

Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych gratulował wszystkim instytucjom przygotowującym pawilon i podkreślał, że wolontariat odgrywa ważne rolę w programie polskiej prezydencji.

Co ważniejsze – ten pawilon symbolizuje aktywność obywatelską w trakcie prezydencji. W Polsce wolontariat nie jest tak popularny jak mógłby być, czeka nas jeszcze dużo pracy na rzecz jego promocji – zauważył minister Dowgielewicz. Jego zdaniem cała UE musi traktować wolontariat bardzo poważnie. Mam nadzieję, że ten pawilon stanie się autentycznym miejscem promocji wolontariatu – zakończył Dowgielewicz.

W pierwszym dniu obecności Pawilonu ERW w Polsce, odbyła się już debata zorganizowana wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych „Niepełnosprawność i wolontariat. Potencjał i wyzwania”, a także gra miejska "MIASTO GŁUCHYCH".

Odbywały się także warsztaty i zajęcia dla dzieci: m.in. robienie latawców (fundacja L’Arche), warsztaty malowania na szkle (fundacja L’Arche), warsztaty malowania otoczaków (fundacja „Mimo Wszystko”) oraz warsztaty dla dzieci uwrażliwiające na niepełnosprawność.

Odbyły się też spotkania z wolontariuszami i organizacjami zajmującymi się wolontariatem: Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej (Centrum Wolontariatu), ZHP i prezentacja „Nieprzetartego szlaku”, Fundacja L’Arche”, Fundacja “Mimo Wszystko”, Szalony Wózkowicz, czyli Marek Sołtys, Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Galeria „Apteka Sztuki”.

EYV Tour 2011 organizowany przez Komisję Europejską stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej gości Tour promujący idee ERW 2011, w postaci specjalnego pawilonu (namiotu), usytuowanego najczęściej w centrum miasta.

Pawilon pojawił się w Warszawie i pozostanie do 14 września, przy głównym wejściu do Pałacu Kultury i Nauki, od strony ul. Marszałkowskiej.

Pawilon można odwiedzać codziennie w godz. 10:00 – 20:00

Co się będzie działo przez 2 tygodnie w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu!

1.09.2011  Integracja osób niepełnosprawnych/ BON MPiPS
2.09.2011  Wolontariat młodzieżowy/ FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
3.09.2011  Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN
4.09.2011  Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN

5.09.2011  Wolontariat ratowniczy/ MSWiA
6.09.2011  Dzień profilaktyki/ MSWiA
7.09.2011  Wolontariat pracowniczy/ STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
8.09.2011  Wolontariat seniorów/ FEDERACJA UTW, CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH
9.09.2011  Wolontariat-służba bliźniemu / CARITAS POLSKA

10.09.2011 Wolontariat medyczny/ FUNDACJA HOSPICYJNA
11.09.2011 Wolontariat międzynarodowy/ AIESEC, MSZ
12.09.2011 E-wolontariat/ FUNDACJA DOBRA SIEĆ
13.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+
14.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+

Źródło:http://ec.europa.eu/polska/news/110901_erw_pawilon_w_warszawie_pl.htm