Kampania Zielony Kołobrzeg

W dniu 6 września Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg wraz z Punktem Informacyjnym Europe Direct Kołobrzeg współorganizował kampanię  "Zielony Kołobrzeg". Akcja miała ma na celu kreowanie postaw proekologicznych, promocję ochrony środowiska, energii odnawialnej oraz informowanie o skutkach zmian klimatycznych.

Akcja promocyjna  skierowana była do każdego mieszkańca Kołobrzegu a także do wszystkich odwiedzających miasto. 6 września 2011 r. na placu Ratusza Miejskiego prowadzony był  punkt informacji i edukacji ekologicznej "Zielony Kołobrzeg", gdzie rozdawano materiały na temat ochrony środowiska. Celem akcji było informowanie o potrzebie dbałości o środowisko oraz o konieczności ochrony dziedzictwa jakim są m.in. obszary Natura 2000.

Galeria zdjęć z wydarzenia

Kolejną akcją o tematyce ekologicznej, której współorganizatorem jest Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg jest Światowy Dzień: Sprzątanie Świata ( zaproszenie do wzięcia udziału w akcji).

Hasło tegorocznej akcji "Lasy to życie – chrońmy je",  związane jest z obchodami Roku 2011, który proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Lasów.  Jego główne hasło „Lasy dla ludzi” uświadamia, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego człowieka. Las łagodzi klimat, daje ludziom na całym świecie drewno, leki i środki do życia.