Mój pierwszy krok w wolontariat

"Mój pierwszy krok w wolontariat" – to tytuł piątej edycji konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tym razem jego tematyka nawiązuje do trwającego Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dlaczego warto?

Żyjemy w świecie, w którym czas jest na wagę złota i często to on jest największym prezentem, jaki możemy ofiarować innym. Zazwyczaj tak niewiele wystarcza, aby wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby. Wyobraź sobie, że jest Was trójka i że możecie przeznaczyć na pomaganie innym, choć jedną godzinę w tygodniu. To daje razem 12 godzin w miesiącu – pół dnia przeznaczone na czynienie dobra dla innych.

Ten konkurs to szansa, żeby zrobić ten pierwszy krok, a przy okazji pomóc początkującym wolontariuszom – mówi Rafał Rudnicki, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. – Chcemy wyróżnić tych, którzy już zaangażowali się w wolontariat i mogą udzielić przydatnych rad początkującym, jak również tych, którzy dopiero zamierzają to zrobić i mają świetne pomysły jak zachęcić swoich kolegów i koleżanki by przyłączyli się do pomagania innym. Zamierzeniem organizatorów jest promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy.

Czy się kwalifikuję?

 

Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ci, którzy są już wolontariuszami będą mieli za zadanie przedstawienie swoich doświadczeń: w jaki rodzaj aktywności zaangażowali się po raz pierwszy? Jakie problemy napotkali i czego ich one nauczyły? Co uważają za swój największy sukces? Dlaczego sądzą, że warto być wolontariuszem? Czy udało im się nakłonić innych do zaangażowania się w swoje działania? Jakich rad udzieliliby swoim kolegom i koleżankom, którzy dopiero debiutują jako wolontariusze?

Uczniowie, którzy takiego doświadczenia jeszcze nie posiadają będą mogli przedstawić swoje pomysły na to, jak planują zaangażować się w wolontariat: na czym miałyby polegać ich działania i do kogo będą skierowane? Dlaczego sądzą, że ich pomysł nie okaże się wyłącznie słomianym zapałem? Czy zamierzają włączyć w swoje działania inne osoby, np. swoich kolegów ze szkoły albo członków rodzin?

Wolontariusze oraz chętni do pomagania innym mogą również opisać swój pomysł na to, jak sami w przyszłości, po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, chcieliby się zaangażować w wolontariat europejski. – Chociaż jest on przeznaczony dla osób pełnoletnich chcemy przybliżyć jego zasady młodzieży w Polsce – podkreśla Rafał Rudnicki. – Kto wie, może w przyszłości będą chcieli się zaangażować w ten rodzaj aktywności społecznej.

Pole do manewru

Wachlarz dziedzin wolontariatu, których dotyczy konkurs jest bardzo szeroki – od klasycznych form pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich, dzieci mających trudności w nauce po wolontariat w zakresie kultury, sportu, ekologii, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wiele innych.

A jednak nagroda

Choć wolontariat jest działalnością bezinteresowną, biorąc udział w naszym konkursie masz szansę otrzymać atrakcyjne nagrody: członkowie trzech najlepszych zespołów z gimnazjów i trzech ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym finale konkursu, połączonym z wręczeniem laureatom nagród, który odbędzie się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz podczas uroczystej gali towarzyszącej międzynarodowej konferencji podsumowującej Europejski Rok Wolontariatu 2011. Finał będzie mieć miejsce w Warszawie na początku grudnia 2011. Na najlepszych czeka również wizyta studyjna w Brukseli, połączona ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej.

Regulamin w skrócie

 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane technika, szkoły specjalne).

Prace mogą mieć formę eseju, wywiadu, reportażu, prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu!

Pracę należy zapisać na CD lub DVD i wysłać ją  do 17 października 2011 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1

00-666 Warszawa

z dopiskiem „Mój pierwszy krok w wolontariat”

Nadesłane prace oceni jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji partnerskich.

 Więcej informacji?

 Na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurswolontariat@ceo.org.pl