Lekcje europejskie w ZSGŻ w Gościnie

W dniu 20 października konsultant Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg poprowadził w Zespole Szkół Gospodarki Żywieniowej w Gościnie na zaproszenie nauczycieli: Pani Katarzyny Kuryś-Dzierkowskiej oraz Anny Nowików, lekcje europejskie.

Tematem zajęć były kwestie związane z Historią oraz  Dziedzictwem Unii Europejskiej.

Celem zajęć było przekazanie najistotniejszych informacji na temat instytucji UE ich funkcjonowania  oraz zadań,  upowszechnienie wiedzy i tradycji Unii Europejskiej, budowanie świadomości europejskiej.  Prowadzący przybliżyli uczniom dziedzictwa kultury, nauki i przyrody kilku wybranych krajów współtworzących Unię Europejską.

Zajęcia miały formę interaktywną – uczniowie mieli za zadanie wskazać nazwy zaprezentowanych na zdjęciach miejsc znajdujących się w UE, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  Uczniowie w drugiej części zajęć podzieleni na grupy uczestniczyli w quizie dotyczącym UE.

Wszyscy uczniowie otrzymali książki oraz publikacje wydane przez Komisję Europejską oraz gadżety przygotowane przez Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg.

Zobacz galerię zdjęć