Masz Wybór: Wolontariat

Z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu  dnia 22.10.2011r. w Regionalnym Centrum Kultury (RCK) w Kołobrzegu odbyła się październikowa odsłona cyklu „Masz wybór” z zagadnieniem wolontariatu w roli głównej.

Imprezę organizował RCK przy współpracy m.in. Punktu Europe Direct Kołobrzeg. W evencie wzięło udział około 200 osób. Były to zarówno osoby, które przybyły na wykład do dużej sali widowiskowej, jak i osoby korzystajace ze stoisk w ramach tzw. biura wolontariatu.

Przedstawiciele Koszalińskiego Centrum Wolontariatu opowiadali zebranym o lokalnym wymiarze wolontariatu,natomiast Stowarzyszenie APERTO przybliżyło kwestię m.in. wolontariatu zagranicznego i programu „Młodzież w działaniu”.

Swoimi doświadczeniami podzieliła sie również Michalina Hering, która w Otwartym Domu Księdza Bosco w Limie pomagała dzieciom i młodzieży w bardzo trudnej sytuacji. Szacuje się, że w stolicy Peru, liczącej około siedmiu milionów mieszkańców, nawet połowa ludności żyje w skrajnej nędzy. Dzieci nie mają przed sobą perspektyw, ich jedyną szkołą jest często ulica.

„Masz wybór: wolontariat” to także tzw. biuro wolontariatu, czyli stoiska stowarzyszeń i organizacji zrzeszających wolontariuszy, mnóstwo pożytecznych informacji dla początkujących i zaangażowanych wolontariuszy.

zobacz zdjęcia