Mała firma, wielki świat

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) powinny w większym stopniu korzystać z możliwości, jakie oferują szybko rozwijające się rynki wschodzące w Chinach, Indiach, Rosji oraz regionach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. Jak wynika z opublikowanego właśnie komunikatu Komisji Europejskiej, ma to kluczowe znaczenie dla przezwyciężania kryzysu

Tylko 13% unijnych MŚP prowadzi międzynarodową działalność polegającą na handlu, inwestycjach lub innych formach współpracy z partnerami spoza UE.

W związku z tym Komisja opracowuje bardziej spójną i skuteczną unijną strategię wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Można to osiągnąć, wspierając usługi pomocnicze dla przedsiębiorstw, usprawniając koordynację i wykorzystanie istniejących zasobów, w tym Europejską Sieć Przedsiębiorczości.

Dzięki temu MŚP będą mieć lepszy dostęp do bardziej przydatnych informacji oraz otrzymają pomoc w wejściu na nowe rynki i w poszukiwaniu odpowiednich partnerów lokalnych.

Główne pozaunijne rynki, cechujące się wysokimi stopami wzrostu, stanowią dużą szansę dla małych przedsiębiorstw z UE. MŚP są głównym atutem gospodarczym Europy. Pomoc tym firmom w lepszym wykorzystaniu ich potencjału na arenie międzynarodowej jest kwestią priorytetową, ponieważ przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy” – powiedział Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Antonio Tajani.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej: Portalu Przedsiębiorstw i przemysłu

Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/polska/news/111109_pl.htm

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce