Lekcje europejskie w Zespole Szkół w Tymieniu

Dnia 10 listopada 2011 roku w Zespole Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża kosultanci Punktu ED Kołobrzeg przeprowadzili lekcje europejskie dla dzieci 5,6 letnich. Tematem lekcji były "Wedrówki po Europie".

Cele ogólne lekcji:
-Wzbogacanie wiadomości na temat Unii Europejskiej
-Utrwalanie wiadomości na temat symboli (flaga, hymn)
-Rozwijanie sprawności ruchowej
-Nabywanie umiejętności wypowiadania się w grupie
Cele szczegółowe:
Dziecko:
-Zna znaczenie słowa kontynent, wie że Polska leży w Europie
-Umie wytłumaczyć czym jest Unia Europejska
-Rozpoznaje flagę, barwy i maskotkę UE
– Wypowiada się podczas rozmów w grupie, słucha wypowiedzi swoich kolegów
-Zna układ gwiazdek na fladze i potrafi samodzielnie je nakleić
-Rozpoznaje i nazywa walutę UE
-Pracuje w grupie, cierpliwie czeka na swoją kolej
-Wypełnia rysunek konturowy kredką

zobacz zdjęcia: