Droga do Europy zaczyna się w domu

Jeszcze tylko do końca stycznia można się zgłaszać do konkursu "Moja droga do Europy zaczyna się w domu". Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i zawodowych w Polsce. Prace powinny być przygotowane w zespołach 2 – 4 osobowych prowadzonych pod opieką nauczyciela koordynującego.

Konkurs odbywa się pod patronatem komisarza ds. programowania finansowego i budżetu Janusza Lewandowskiego oraz urzędników UE, którzy biorą udział w programie "Powrót do szkoły"

Ogłoszenie konkursowe odbywa się w dwóch etapach:

  1. Przygotowanie wspólnego eseju

 Uczestnicy przygotowują w formie eseju odpowiedź na jedno z poniższych pytań:

 How did the EU Budget contribute to developing my local community?

  • If you were the Commissioner responsible for the EU budget, what would you suggest to be financed from the EU budget?
  • In your view, what is the added value of the EU Budget?

Esej musi być napisany w jednym z następujących języków: angielski, francuski, niemiecki.

Tekst nie może być dłuższy niż 1000 słów (w tym nagłówek i tytuł). 

  1. Prezentacja wniosków z przygotowanych wypracowań

Uczestnicy przedstawiają wnioski opisane w eseju w jednym z następujących formatów: 

  • prezentacja Power Point
  • krótki film (max. 3 min.) w formacie wmv, mov, swf lub avi
  • plik audio, format mp3
  • strona internetowa (HTM lub HTML) 

Termin oddania prac upływa 31 stycznia 2012 r. 

Więcej informacji na stronie konkursu

Kontakt:BUDG-YOUTH-COMPETITION@ec.europa.eu

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/111119_konkurs_budzet_pl.htm