Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi

ONZ ustanowiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi. Energia daje możliwości, transformuje życie, ekonomię i naszą planetę. Bez dostępu do zrównoważonej energii, nie może być zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie wszystkim dostępu do zrównoważonej energii jest wyzwaniem, które musimy podjąć – to przesłanie ONZ na ten rok.

 

Główne cele, które przyświecają idei obchodów tego roku to:

  1. Zwrócenie uwagi państw członkowskich ONZ na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia równego dostępu energii dla wszystkich, ale też ochrony środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
  2. Zachęcenie wszystkich państw członkowskich i innych podmiotów, aby, przez wykorzystanie idei obchodów dążyły do podnoszenia świadomości na temat znaczenia energii i równego dostępu do niej dla wszystkich ludzi. Dostępu do energii po przystępnych cenach, zwiększenia efektywności energetycznej i trwałości źródeł energii w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Wspieranie tych działań na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.
  3. Dążenie do wspierania inicjatyw mających na celu promocję nowych technologii, technologii związanych z energią odnawialną, włączając w to poprawę dostępu do tych technologii.

 

Tymczasem jedna na pięć osób na Ziemi nadal nie ma dostępu do elektryczności. Trzy miliardy ludzi korzystają z drzewa, węgla lub wysuszonych zwierzęcych odchodów do ogrzewania się i gotowania. W krajach rozwiniętych problemem jest z kolei uzależnienie od paliw kopalnych i niska efektywność energetyczna, co z kolei skutkuje stale rosnącą emisją CO2 . Jeśli ludzkość ma osiągnąć zrównoważony rozwój, musi się to zmienić. Ogłoszenie roku 2012 rokiem zrównoważonej energii dla wszystkich ma zwiększyć świadomość tych problemów oraz mobilizować do międzynarodowych działań, wspierania inicjatyw mających na celu poprawę dostępu do energii, promocję nowych technologii związanych z energią odnawialną, poprawiania efektywności energetycznej.

 

ONZ zakłada trzy cele do osiągnięcia do roku 2030:

  • Zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych.
  • Podwojenie tempa poprawy efektywności energetycznej.
  • Podwojenie udziału energii odnawialnej w globalnej energetyce.

Więcej informacji na stronie roku 2012