Bezpłatne szkolenie z zakresu pisania wniosków do FIO 2012

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które odbędzie się 2 lutego 2012 r. w Szczecinie.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

 1. Jak właściwie przygotować wniosek na nowych zasadach PO FIO na rok 2012.
 2. Jak uzyskać wysoką punktację przy ocenie wniosków przez ekspertów.
Tematyka szkolenia obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:
 1. Praca metodą projektu w aspekcie PO FIO na rok 2012.
 2. Zmiany w dokumentacji konkursowej.
 3. Najczęściej popełniane błędy we wniosku o dofinansowanie.
 4. Kryteria horyzontalne, co to takiego i jak je spełnić na etapie przygotowania projektu oraz na etapie realizacji.
 5. Właściwe przygotowanie części merytorycznej wniosku (uzasadnienie realizacji działań, grupy docelowe, opis działań, harmonogram).
 6. Właściwe przygotowanie budżetu wniosku.
 7. Ocena wniosku, na co szczególną uwagę zwracają eksperci oceniający.
 
Szkolenie odbędzie się 2 lutego 2012 r. w dwóch turach.
 • I tura – 10.00 – 13.30 – liczba osób 50
 • II tura – 14.30 – 18.00 – liczba osób 50

 

Miejsce szkolenia

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie, IV piętro, sala 400

Zgłoszenia przyjmowane są faxem na numer tel. 91 44 16 231 lub drogą mailową (skan) na adres mpieczynska@wzp.pl do dnia 31.01.2012 r. Szczegółowych informacji o organizowanym szkoleniu udziela Magdalena Pieczyńska, inspektor w WWS UM WZ pod numerem tel. 91 44 16 224.

Źródło: http://www.wws.wzp.pl/wws/p-r-m-a-15119/aktualnosci.htm