Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

ONZ ogłosił rok 2012 świętem ruchu spółdzielczego. Celem obchodów na całym świecie ma być podkreślenie roli spółdzielczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym, a zwłaszcza w redukcji ubóstwa, bezrobocia i budowie integracji społecznej.

Hasło wydarzenia –  "Spółdzielnie budują lepszy świat" – ma zachęcać do wzrostu i zakorzenienia spółdzielczości w różnych zakątkach globu. Ma też mobilizować rządy, wspólnoty i pojedynczych ludzi do uznania spółdzielczości za narzędzie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Impulsem do globalnego uznania wartości spółdzielczych stał się dla ONZ fakt, iż niemal miliard światowej populacji jest zaangażowany w spółdzielczą lub kooperatywną formę aktywności. Nieco przypadkowo zbiegło się to z inną ważną dla sektora spółdzielczego informacją. Członkowie ONZ, przyjmując rezolucję, nie wiedzieli najpewniej, że spółdzielnie, które funkcjonują jako przedsiębiorstwa społeczne, bardzo dobrze zniosą zawirowania na rynkach finansowych, wynikające z pierwszej fali kryzysu gospodarczego. A to z tego powodu, w ostatnich miesiącach, wzrosło zainteresowanie taką formą działalności, m.in. ze strony instytucji publicznych.

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości ma teraz na celu zachęcić rządy i legislatorów do tworzenia przyjaznego otoczenia prawno-politycznego dla rozwoju spółdzielczości. Ma też promować spółdzielczość wśród przedsiębiorców i osób prywatnych.

Więcej informacji na stronie http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2256&wid=34