Konkurs plastyczny „Żyjąca planeta”

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. To nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Z tej okazji Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg organizuje konkurs „Żyjąca Planeta”.

Celem konkursu jest zwracanie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego, promowanie zachowań proekologicznych, pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczestnikom prezentacji swojego talentu. Konkurs ma również na celu podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (klas I-III) z terenu województwa zachodniopomorskiego. Konkurs ma charakter indywidualny.

Jak zgłosić się do konkursu?

Zadaniem uczestników jest sporządzenie prac będących wypowiedzią artystyczną uczestnika konkursu na temat otaczającej go przyrody – świata roślin i zwierząt, wody i gór oraz nawiązanie w pracach do akcji Dzień Ziemi.

Prace oraz {filelink=53} należy nadsyłać lu dostarczyć osobiście do 20  kwietnia 2012 r.. na adres: Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem „Żyjąca Planeta”.

Co można wygrać?

Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury złożone z przedstawicieli Punktu Informacyjnego Europe Direct. Lista laureatów zostanie ogłoszona w okresie pomiędzy 20-27  kwietnia 2012. Zwycięzca oraz laureaci 2. i 3. miejsca otrzymają zestaw pomocy naukowych. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe.

Gdzie szukać informacji o konkursie?

Przede wszystkim na stronie internetowej Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg, a zwłaszcza w {filelink=52}

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: europe-direct @kolobrzeg.eu

Organizatorem konkursu „Żyjąca Planeta” jest Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg.