Lekcje europejskie w Przedszkolu Miejskim nr 7

Dnia 11 kwietnia 2012r. w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Kołobrzegu konsultanci Punktu ED Kołobrzeg przeprowadzili lekcję europejską dla dzieci 5, 6 letnich. Tematem lekcji były "Wędrówki po Europie".

Celem ogólnym lekcji było:
-Wzbogacanie wiadomości na temat Unii Europejskiej
-Utrwalanie wiadomości na temat symboli (flaga, waluta, a także maskotka dzieci europejskich – stonoga Syriusz),
-Rozwijanie sprawności ruchowej,
-Nabywanie umiejętności wypowiadania się w grupie,

Cele szczegółowe:
Dziecko:
-Zna znaczenie słowa kontynent, wie że Polska leży w Europie,
-Umie wytłumaczyć czym jest Unia Europejska,
-Rozpoznaje flagę, barwy i maskotkę UE,
-Wypowiada się podczas rozmów w grupie, słucha wypowiedzi swoich kolegów,
-Zna układ gwiazdek na fladze i potrafi samodzielnie je nakleić,
-Rozpoznaje i nazywa walutę UE,
-Pracuje w grupie, cierpliwie czeka na swoją kolej,

Na początek dzieci zostały zapoznane z mapą UE oraz krajami należącymi do Unii. Przybliżono im symbole, pokazano banknoty  i monety euro, stonogę – Syriusza, a także flagę UE. Następnie dzieci podzielone na dwie grupy, wspólnie wyklejały swoje flagi, pamiętając o tym, że gwiazdki stoją na nóżkach a nie na głowie.
 

Po wyklejaniu flag dzieci obejrzały prezentację multimedialną na temat praw, jakie posiada każde dziecko. Bohaterami prezentacji byli Oli i Ana oraz ich przyjaciele – zwierzęta.  Dzieci mogły dowiedzieć się, do kogo w swoim kraju mogą zwrócić się o pomoc jeśli czują, że są niewłaściwie traktowane, że mają prawo do nauki i opieki ale także prawo do zabawy. Jedno ze zwierzątek mówiło również o bezpieczeństwie w internecie, a jeszcze inne  o dzieciach z niepełnosprawnych.

Na koniec dzieci rozłożyły wielkoformatową grę „Wędrówki po Europie”, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą podczas lekcji.  Po wyrzuceniu kostką odpowiedniej ilości oczek odpowiadały na pytania dotyczące różnych dziedzin związanych z Unią Europejską.
Pomimo, iż drużyna zwycięska mogła być tylko jedna – to nagrodę dostało każde dziecko za czynny udział w lekcji.
Dzieci dostały publikacje, kolorowanki oraz wyklejanki, a także gadżety takie jak miśki, odblaski, kubki czy święcące długopisy.

zobacz  zdjęcia