Jak zostać wolontariuszem – prelekcja dla Uniwesytetu Trzeciego Wieku

Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg zorganizował w dniu 11.04.2012r. prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Jak zostać wolontariuszem?”

Prelekcja nawiązywała tematyką do Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 
Zajęcia w formie warsztatowej poprowadziła Pani Sylwia Langner-Głuszek – koordynator ds. wolontariatu z Koszalińskiego Centrum Wolontariatu.
 
Pierwsza część zajęć miała charakter wykładowy – przedstawiono historię wolontariatu od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy. Podkreślono wielką rolę Unii Europejskiej  dla propagowania i rozwoju wolontariatu – szczególnie poprzez możliwość otrzymania dotacji, nawiązania współpracy, wymiany europejskiej. Przedstawiono także prawne aspekty funkcjonowania wolontariatu w ustawodawstwie polskim
 
Następnie uczestnikom rozdano scenariusze zajęć, na których każdy wpisywał swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności i cechy charakteru. Ochotnicy prezentowali na forum swoje zapisy i oceniali swoją przydatność dla różnych form wolontariatu. Pani koordynator podkreśliła, że osoby starsze są najbardziej pożądanymi i poszukiwanymi wolontariuszami – ich doświadczenie życiowe jest nie do przecenienia. Część warsztatowa zajęć była urozmaicona  i wymagała dużego zaangażowania wszystkich słuchaczy. 
 
W zajęciach brały udział 52 osoby.