Szkolenie „Przygotowanie biznesplanu”

17 kwietnia br. przeprowadzono w Urzędzie Miasta Kołobrzeg bezpłatne szkolenie pn. "Przygotowanie biznesplanu". Szkolenie zorganizowane wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina oraz Punktem Europe Direct Kołobrzeg skierowane było do wszystkich osób, które chciały się dowiedzieć jak sporządzić profesjonalny biznesplan.
W trakcie szkolenia pan Piotr Sylwestrzak – doradca biznesu, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przedstawił podstawowe pojęcia dotyczące planowania i tworzenia biznesplanu, omówił kolejne kroki w procesie jego przygotowania, w tym opracowanie wizji i misji planowanego przedsięwzięcia. Uczestnicy byli angażowani w ćwiczenia mające pomóc im w samodzielnym budowaniu planu finansowego. W szkoleniu uczestniczyło 31 osób. Uczestników zapoznano również z możliwością wsparcia finansowego prowadzonej działalności ze środków funduszu JEREMIE, a także z informacyjną działalnością Punktu Europe Direct w Kołobrzegu.

 

zobacz zdjęcia