Generations@School w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu

Dnia 24 kwietnia 2012r. konsultanci Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu w ramach projektu „generations@school”.  Projekt ten polega na zaproszeniu na zajęcia starszej osoby, która opowiedziałaby o sobie i swoim życiu, przybliżając tym samym do siebie oba pokolenia.

Klasa prowadzona przez nauczycielkę języka angielskiego, panią Aleksandrę Djuric, zaprosiła na zajęcia panią Wandę Przybylską, przewodniczącą Związku Sybiraków kołobrzeskich, niezwykle ciekawą, barwną i co najważniejsze otwartą i ciepłą osobę a na dodatek emerytowaną nauczycielkę języka rosyjskiego w Zespole Szkół Morskich. Jej historia pełna jest niezwykłych wydarzeń i dramatów. 

Pani Wanda urodziła się na terenach dzisiejszej Ukrainy, przy granicy z Rumunią. Wybuch II Wojny Światowej zniszczył jej szczęśliwe, sielskie dzieciństwo. Jej ojciec był oficerem Policji. W 1940 roku został uprowadzony i zamordowany rozkazem katyńskim wraz z tysiącami innych oficerów polskich. Pani Wanda, wtedy pięcioletnia dziewczynka,  wraz ze swoją matką i starszym bratem została skazana na 10 lat zesłania na Sybir. Zmuszono ich do pozostawienia wszystkich swoich rzeczy, domu, przyjaciół i rodziny, a więc tego co najcenniejsze. Po dwutygodniowej podróży w nieludzkich warunkach, rodzina zamieszkała na terenie dzisiejszego Kazachstanu. Mama pani Wandy zmuszana była do ciężkiej pracy. Każdy dzień pobytu na zesłaniu był walką z głodem, biedą, chorobą i śmiercią.  Mimo tego rodzina Pani Wandy próbowała prowadzić tam normalne życie. Wraz z bratem chodziła do szkoły, bawiła się z innymi dziećmi.  Po zakończeniu wojny, rodzinie pani Wandy udało się wrócić do Polski. Mimo wieloletnich poszukiwań, miejsce śmierci ojca było nadal nieznane. Rodzina znalazła jedynie jego nazwisko na liście katyńskiej. Udało im się, przy pomocy przyjaciół znaleźć pracę i dom w Gryficach. Pani Wanda skończyła studium nauczycielskie i rozpoczęła pracę w szkole. Przez 25 lat była nauczycielem języka rosyjskiego w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu. Obecnie jest przewodniczącą Związku Sybiraków w Kołobrzegu, bierze czynny udział w życiu miasta, regionu, spotyka się z młodzieżą, opowiada o swoim życiu, mimo że są to bardzo bolesne wspomnienia.  

Spotkanie to było dla wszystkich uczestników niezwykłym przeżyciem, nie tylko dlatego, że pani Wanda jest wspaniałym mówcą i charyzmatyczną osobą. Gość pokazał zebranym bardzo cenne przedmioty: listy, przedwojenne zdjęcia, pamiątki związane z czasami wojny ale również ze szkołą. Słuchacze dowiedzieli się, że życie uczniów 30 lat temu wcale nie różniło się tak bardzo od ich własnego. Mimo zmian jakie przyniosła technologia i XXI wiek to zarówno młodzież dzisiaj jak i kiedyś miała podobne problemy i rozterki. Wnioski płynące z  opowieści pani Wandy to, że najważniejsze są w życiu relacje międzyludzkie i czy w chwili próby mamy na kogo liczyć. W rozmowie, uczniowie przyznali, że doceniają możliwość edukacji, mówienia w języku ojczystym i to, że mogą być Polakami. Dzięki opowieściom o wojnie i życiu na Syberii nabrali dystansu do własnych problemów. Bo czym jest brak najnowszego telefonu, czy „szlaban na Internet” w obliczu śmierci głodowej, choroby, wyczerpującej pracy. 

Co ważne, uczniowie mogli się przekonać, iż historia to nie tylko suche fakty, daty, nazwiska, miejsca ale prawdziwi ludzie, ich losy, tragedie. Lista katyńska to nie tylko lista nazwisk ale ojcowie, synowie, to także wielka tragedia ich rodzin, tym bardziej bolesna, że tak długo nieuznawana przez świat. 

Być może, to fascynujące spotkanie będzie bodźcem aby uczniowie docenili rozmowy z osobami starszymi w ich otoczeniu – babciami, dziadkami, sąsiadami, których życiorysy są równie interesujące i które mogą ich równie wiele nauczyć. 

[ZOBACZ ZDJĘCIA]