Aktywne pozyskiwanie klientów – szkolenie

14 maja 2012 roku przeprowadzono w Urzędzie Miasta Kołobrzeg bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców pn. "Aktywne pozyskiwanie klientów".

Szkolenie zorganizowane wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina oraz Punktem Europe Direct Kołobrzeg skierowane było do pracowników działu obsługi klienta i działu sprzedaży, do osób związanych z organizowaniem sprzedaży produktów i usług w firmie, jak również osób bezpośrednio obsługujących klientów.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności pozyskiwania nowych klientów oraz budowanie z nimi partnerskiej współpracy. Podczas szkolenia uczestnicy uczyli się jak zyskać większą sprawność w wykorzystaniu telefonu w pozyskiwaniu klientów, zdobywali nowe umiejętności z zakresu telemarketingu oraz poznawali źródła pozyskiwania klientów. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Uczestników zapoznano również z możliwością wsparcia finansowego prowadzonej działalności ze środków funduszu JEREMIE, a także z informacyjną działalnością Punktu Europe Direct w Kołobrzegu