Archiwum - Lipiec, 2012

Spadek ponad granicami

Nowe unijne przepisy uproszczą formalności prawne, z którymi muszą sobie radzić obywatele europejscy w sytuacji, gdy odchodzi na zawsze członek rodziny posiadający majątek w innym kraju Unii Europejskiej. Z ułatwień skorzysta około 450 000 europejskich rodzin, które każdego roku mają do czynienia ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. Biorąc pod uwagę fakt, że 12,3 mln obywateli UE zamieszkuje na stałe w innym kraju UE, przepisy te zainteresują prawdopodobnie znacznie więcej osób. Państwa członkowskie mają trzy lata na dostosowanie przepisów krajowych, tak aby nowe przepisy unijne stały się skuteczne.

Kulturalne stolice przyszłości

Komisja Europejska zamierza, także po 2019 roku, promować inicjatywę związaną z wyborem Europejskich Stolic Kultury. Obecna inicjatywa obowiązuje jeszcze przez 7 lat. KE proponuje, żeby później gospodarzami obchodów były co roku dwa państwa członkowskie. Prawo do wyznaczania Europejskiej Stolicy Kultury miałyby też, co trzy lata, kraje kandydujące do UE.  Plan ten będzie teraz przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim i Radzie, które mają podjąć ostateczną decyzję dotyczącą przyszłych przepisów przed końcem 2013 r.

(więcej…)

Biuletyn informacyjny – czerwiec 2012

Ukazał się najnowszy, czerwcowy numer Biuletynu Informacyjnego Europe Direct. W środku znajdują się informacje o działaniach Punktu ED Kołobrzeg. Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem w formacie PDF – > {filelink=59} [800kb].

Internet będzie tańszy!

Od 1 lipca radykalnie tanieje korzystanie z mobilnego internetu przy przeglądaniu map, filmów, zdjęć, wchodzeniu na portale społecznościowe czy wysyłaniu e-maili podczas podróży do innych państw UE. Dzięki unijnemu rozporządzeniu po raz pierwszy pojawi się maksymalna stawka opłaty za przesyłanie danych w roamingu, czyli pobieranie danych z internetu za pośrednictwem sieci komórkowych.

(więcej…)