Biuletyn informacyjny – czerwiec 2012

Ukazał się najnowszy, czerwcowy numer Biuletynu Informacyjnego Europe Direct. W środku znajdują się informacje o działaniach Punktu ED Kołobrzeg. Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem w formacie PDF – > {filelink=59} [800kb].