Biuletyn Informacyjny – lipiec 2012

Ukazał się najnowszy, lipcowy numer Biuletynu Informacyjnego Europe Direct. W środku znajdują się informacje o działaniach Punktu ED Kołobrzeg. Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem w formacie PDF – > {filelink=60} [700kb].