Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Planujesz urlop za granicą w jednym z krajów UE? Nie zapomnij zabrać ze sobą EKUZ – bezpłatnej karty, która zapewnia nam dostęp wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 27 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Po okazaniu Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) mamy prawo do leczenia na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie), jak osoby ubezpieczone w danym kraju.

Należy pamiętać o tym, że w każdym kraju system opieki zdrowotnej jest inny. Możliwe, że usługi, które w naszym kraju są bezpłatne, w innym podlegać będą OPŁACIE.

  • EKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, stanowiący poświadczenie uprawnień ubezpieczonego do świadczeń rzeczowych, niezbędnych z przyczyn medycznych biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu w kraju UE/EFTA. Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących w tych krajach, w placówkach, które mają umowę z tamtejszą kasą chorych/odpowiednikiem NFZ. 
  • EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości bankomatowej, bez zdjęcia
  • EKUZ wydawany jest na pisemny wniosek ubezpieczonego, za okazaniem aktualnego dowodu ubezpieczenia.
  • Wniosek można wypełnić na miejscu, w NFZ. Można go także pobrać ze strony internetowej, wypełnić, a następnie złożyć w NFZ lub przesłać faksem, pocztą tradycyjną lub mailem, wraz z kopiami dowodu ubezpieczenia. 
  • EKUZ jest bezpłatny. Wystawiany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko.
  • EKUZ jest wydawany z reguły w dniu złożenia wniosku. W okresie wzmożonych wyjazdów zagranicznych należy się liczyć z koniecznością oczekiwania w kolejce.

Pobierz wniosek i otrzymaj swoją darmową kartę EKUZ!

http://www.nfz-szczecin.pl/jak_uzyskac_ekuz.htm