Konkurs: „Europa naszym wspólnym domem”

Rozwijanie w uczniach świadomości przynależności do rodziny narodów europejskich, przybliżenie im aspektów geograficznych i kulturowych Europy oraz wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli – takie są główne założenia XI Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci "Europa naszym wspólnym domem", organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Koszalinie. Można się zgłaszać do 26 kwietnia 2013 roku. Partnerem konkursu jest Komisja Europejska w Polsce.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 5-6-letnie oraz wszyscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Celem konkursu jest:
* krzewienie idei jednoczącej się Europy oraz rozwijanie w uczniach świadomości przynależności do rodziny narodów europejskich,
* przybliżenie aspektów geograficznych i kulturowych Europy,
* wykorzystywanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumiewania i stworzenie możliwości prezentacji własnej twórczości dzieci,
* wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli

Do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Europejskim "Europa naszym wspólnym domem" zaprasza Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Komisji Europejskiej w Polsce, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Koszalina.

Opiekę merytoryczną nad przebiegiem konkursu sprawuje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Regulamin i załączniki znajdują się również na: http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-tematyczne

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres organizatorów: lotiwo@op.pl