Lider Zachodniopomorski – II edycja

Rozpiera Cię pozytywna obywatelska energia? Masz chęć do działania? Działasz w szkole, dzielnicy, swojej miejscowości? Szukasz możliwości aktywności społecznej, ale brakuje Ci wiedzy i doświadczenia? Jeśli tak, to zapraszamy Cię do II edycji programu ,,Lider Zachodniopomorski”, który niebawem rusza w naszym regionie.

,,Lider Zachodniopomorski” to program, którego głównym celem jest wsparcie rozwoju umiejętności liderskich młodych osób z województwa zachodniopomorskiego. W programie będzie uczestniczyła grupa młodych osób (ok. 20) reprezentujących zróżnicowane środowiska młodzieżowe, różne miejscowości naszego regionu i mająca przynajmniej minimalne doświadczenie w zakresie realizacji działań w lokalnych społecznościach (szkoła, organizacja, miejscowość). 

Organizatorem programu jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach projektu 20-osobowa grupa młodych osób z regionu będzie:
• uczestniczyła w cyklu ośmiu warsztatów weekendowych poświęconych pracy metodą projektową (marzec-maj);
• brała udział w spotkaniach z ekspertami – przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji, urzędów (spotkania połączone z warsztatami);
• pracowała nad koncepcją wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu otwarty dialog z politykami, decydentami, ekspertami. Wydarzenie zostanie włączone do programu Tygodnia Aktywności w grudniu 2013 r.;
• opracuje koncepcję mini-projektu – przedsięwzięcia i ewentualnie zrealizuje je w lokalnej społeczności.

Poprzez uczestnictwo w programie uczestnicy cyklu warsztatów:
• zdobędą merytoryczną wiedzę i umiejętności prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej, a także rozwiną swoje kompetencje społeczne;
• spotkają się z ekspertami i liderami życia społecznego, politycznego, gospodarczego naszego regionu;
• zdobędą dobre praktyki w zakresie realizacji projektów;
• wypracują koncepcje lokalnych działań w ramach mini-projektów i podejmą próbę ich realizacji w lokalnych środowiskach, a także zorganizują wspólne przedsięwzięcie w ramach tygodnia Aktywności w grudniu 2013;
• otrzymają wsparcie merytoryczne doradcy-coacha;
• stworzą grupę lokalnych liderów, której uczestnicy po zakończeniu realizacji programu będą zapraszani do działań lokalnych i międzynarodowych, w które zaangażowany jest Sekretariat ds. Młodzieży.

Warunki udziału w programie:
• wiek 17-25 lat;
• co najmniej minimalne doświadczenie w zakresie realizacji działań w lokalnych
społecznościach;
• miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego;
• aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach projektowych (od marca 2013 r. – do stycznia 2014), w tym w: warsztatach, spotkaniach z ekspertami i spotkaniach roboczych);
• opracowanie przy wsparciu merytorycznym koncepcji mini-projektów i wspólnego przedsięwzięcia;
• pozostawania w stałym kontakcie z organizatorami w trakcie trwania programu – Sekretariatem ds. Młodzieży.

Organizatorzy zapewniają:
• zwrot kosztów dojazdu na spotkania (środkami komunikacji publicznej),
• nocleg i wyżywienie podczas spotkań,
• materiały merytoryczne.

Spotkania programu będą się odbywały w wyznaczone piątki po południu i soboty w Szczecinie.

Formularz zgłoszeniowy do programu można znaleźć na stronie organizatora:

http://www.mlodziez.wzp.pl/index.php/aktualnosci/370-lider-zachodniopomorski-zapraszamy-do-ii-giej-edycji