Konsultacje: pytania o łupki

Do 20 marca każdy Europejczyk może zabrać głos w sprawie przyszłego rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy. Pytania postawione przez Komisję Europejską dotyczą m.in. zmniejszenia ryzyka dla zdrowia i środowiska. Konsultacje są prowadzone we wszystkich 23 oficjalnych językach Unii Europejskiej. Swoje opinie mogą zgłaszać zarówno firmy, organizacje pozarządowe jak i osoby fizyczne.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Komisja Europejska zachęca się wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i organy publiczne do podzielenia się poglądami na temat ewentualnych szans i wyzwań, jakie mogą pojawić się w związku z rozwojem takich projektów, oraz na temat najlepszych sposobów rozwiązania już rozpoznanych problemów. Konsultacje potrwają do 20 marca 2013 r.

W przeszłości poszukiwanie i produkcja gazu naturalnego i ropy naftowej w Europie skupiała się głównie na zasobach konwencjonalnych.

Możliwości tego rodzaju wydobycia są w Europie coraz bardziej ograniczone, jednak postęp technologiczny otwiera teraz przed nami nowe możliwości wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy, gaz zamknięty i metan z pokładów węgla, z formacji geologicznych, których eksploatacja była wcześniej zbyt skomplikowana lub zbyt droga.

Komisja Europejska pragnie zapewnić, aby dalszy rozwój niekonwencjonalnych paliw kopalnych odbywał się z odpowiednim poszanowaniem zdrowia, klimatu i środowiska, w warunkach maksymalnej jasności prawa i przewidywalności dla obywateli i podmiotów gospodarczych.

Dzięki temu możliwe będzie czerpanie z takiego rozwoju potencjalnych korzyści gospodarczych, w tym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, bez narażania bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ani bez szkód dla środowiska.

Pytania postawione w ramach konsultacji dotyczą takich kwestii, jak rozległe możliwości i wyzwania związane z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi, środki, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia i środowiska, środki zwiększające przejrzystość działań oraz ogólne zalecenia dotyczące działań na poziomie UE.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ