Pozwólmy zwierzętom żyć, tam gdzie się urodziły

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. „Pozwólmy zwierzętom żyć, tam gdzie się urodziły”.

Celem projektu jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt – pogłębienie wiedzy na temat wpływu człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas 1- 6 szkół podstawowych oraz ich nauczyciele.

Udział w projekcie jest niezobowiązujący – szkoła nie musi rozliczać się z jego realizacji.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia na numer faxu:22 646 36 72 lub drogą e-mailową na adres: zpodgorska@wwf.pl. 

W ramach udziału szkoła otrzymuje następujące materiały: broszura ze scenariuszami lekcji, kartami prac ucznia oraz projektem między-przedmiotowym, kompendium wiedzy dla nauczycieli na płycie CD wraz z prezentacją multimedialną, plakat promujący projekt, materiały edukacyjne dla uczniów – komiks oraz broszurka z naklejkami (200sztuk). Na płycie CD znajdują się także elektroniczne wersje scenariuszy lekcji, co pozwala na ich dowolne kopiowanie. 

Dodatkowo w ramach uczestnictwa szkoły w projekcie można rozszerzyć działania szkoły w projekcie poprzez zorganizowanie np. na holu szkoły wystawy edukacyjnej. Wystawa (do bezpłatnego wypożyczenia z WWF) składa się z 5 tablic tematycznych na temat zwierząt chronionych oraz ich nielegalnego sprowadzania. Wymiary tablic to 100x70cm. Dodatkowo oprócz tablic z WWF wypożyczyć można stojaki do w/w tablic. Wypożyczenie tablic oraz stojaków, jak i koszt transportu pokrywa WWF. Wystarczy przesłać zgłoszenie i zarezerwować termin.

Liczba szkół biorących udział w projekcie jest ograniczona. 

Wszelkie informacje na temat konkursu projektu, w tym formularz zgłoszeni uzyskać można na stronie internetowej:

www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl