KONKURS plastyczny „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie”

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz współorganizatorzy akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda” zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat do udziału w konkursie plastycznym pt. „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie”. Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A4, maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Prawni opiekunowie uczestnika konkursu powinni załączyć do przesyłanej pracy oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu).

Prace należy przesłać pocztą z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Bezpieczna Woda” w terminie do 14 czerwca 2013 r. na adres Organizatora:

Departament Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE ORGANIZATORA