Rewizyta na Bornholmie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg przewodniczył biznesowej wizycie studyjnej na wyspie Bornholm. Funkcję tę powierzył nam bliźniaczy punkt na Bornholmie. Naszą rolą było zorganizowanie grupy kołobrzeskich podmiotów gospodarczych, zainteresowanych podjęciem współpracy z podobnymi firmami z Wyspy.

Chodzi o to, aby powiązać kołobrzeskie i duńskie firmy oraz utworzyć stabilną platformę współpracy, przeciwstawiając się w ten sposób symptomom kryzysu gospodarczego. Wyszliśmy w morze wczesnym rankiem 15 maja na katamaranie „Jantar”, przy sprzyjających warunkach pogodowych, chociaż takim wilkom morskim jak my, nie straszne ni wichry, ni burze. Na pokładzie byli: Lidia Szyper-Machowska ( ED Kołobrzeg), przedstawiciele Portu Morskiego, Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Akademii Morskiej ze Szczecina. Na wyspie Bornholm oczekiwali na nas: Niels Chresten Andersen ( ED Bornholm), przedstawiciele Portu Morskiego, Grupy Rybackiej, stowarzyszenia przedsiębiorców Business Group East, organizacji turystycznych i dziennikarze.

Dyskusja o naszych wspólnych problemach i planach na przyszłość trwała kilka godzin. Jej efekt tak pomyślny, że właściwie zaskoczył nas wszystkich – otóż stowarzyszenie duńskich przedsiębiorców Business Group East, na wniosek strony polskiej, wyraziło bez wahania zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia kołobrzeskich firm bez konieczności wnoszenia składek członkowskich. Powstanie w ten sposób możliwość bezpośrednich kontaktów i współpracy w szerokim zakresie, związanym z gospodarką morską i nie tylko. 

W drodze powrotnej delegacja kołobrzeska nie kryła zadowolenia, pomimo, że wiatr na morzu huśtał …