Forum Samorządowe w Kołobrzegu

PRZYPOMINAMY – W dniach 3 i 4 czerwca 2013 roku w Kołobrzegu odbędzie się międzynarodowa konferencja IX Forum Samorządowe pod hasłem: „Wzrost i rozwój potencjału Europy poprzez inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów”. Jak dotąd impreza miała osiem edycji i wszystkie odbyły się w Szczecinie. Organizatorzy postanowili to zmienić i na gospodarza całej imprezy wybrali miasto Kołobrzeg. Oficjalnym partnerem tegorocznego forum jest sieć Europe Direct.

Przedsięwzięcie, realizowane od 2004 roku w formie dwudniowej konferencji, stwarza okazję do bezpośredniej wymiany idei i doświadczeń na temat funkcjonowania, współpracy i finansowania samorządów. Co roku konferencja gromadzi przedstawicieli wszystkich szczebli administracji publicznej, środowiska naukowego i gospodarczego. Do udziału w Forum są zapraszani przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej z basenu Morza Bałtyckiego oraz państw Europy Południowej i Wschodniej.

Udział w konferencji możliwy jest tylko po rejestracji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – wymagana jest REJESTRACJA KAŻDEGO UCZESTNIKA za pomocą elektronicznego systemu rejestracji. 

Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Organizacyjnym Forum:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
tel. 91 48 07 309, 48 07 270, fax 91 48 93 971
e-mail: forumsamorzadowe@wzp.pl
www.forumsamorzadowe.wzp.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu i noclegów.

Języki konferencji to: polski, angielski, niemiecki.