Kołobrzeg dzieli się doświadczeniem

„Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa” pod tym hasłem w dniach 23-24 maja 2013r w Gdańsku odbyła się konferencja, której tematem wiodącym były źródła i możliwości finansowania współpracy międzynarodowej. O podzielenie się swoimi doświadczeniami poproszeni zostali przedstawiciele Punktu Europe Direct Kołobrzeg, podczas panelu ‘Jak pisać dobre projekty’.

Celem konferencji była debata na temat kształtu programu „Europa dla Obywateli” w nowej perspektywie finansowej, a także prezentacja dobrych przykładów pozyskiwania środków i realizacji projektów, w tym w ramach sieci tematycznych, z udziałem przedstawicieli samorządów z krajów – partnerów projektu.

Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, eksperci Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), a także przedstawicie polskich, niemieckich, francuskich, słowackich, czeskich, włoskich i szwedzkich samorządów.

W ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 również konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct wzięli czynny udział w w/w konferencji przedstawiając prezentację pn. „Kołobrzeg – europejskie miasto – rola partnerstwa w projektach” podczas panelu ‘Jak pisać dobre projekty – dobre praktyki’. Przedstawiliśmy naszą prezentację między prelegentami z miast Pardubice (Czechy), Ravenna (Włochy) oraz Nancy (Francja). Konferencja była tłumaczona na język niemiecki, angielski i francuski.