WYJAZD NA DIALOG OBYWATELSKI DO WARSZAWY

Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej lub organizacji biznesowej? Chcesz wziąć udział w debacie o przyszłości Europy i zadać pytanie samemu José Manuelowi Barroso Przewodniczącemu Komisji Europejskiej, Viviane Reding Wiceprzewodniczącej KE bądź Pani Róży Thun Posłanki do Parlamentu Europejskiego?

Prosto z Kołobrzegu do Warszawy 11 lipca 2013r odjedzie BUS, który zabierze max 10 osób na spotkanie „Dialog Obywatelski o przyszłości UE” do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizator (Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce) w całości pokrywa koszt dojazdu oraz nocleg z 11 na 12 lipca 2013 w Warszawie.


Chętni do wzięcia udziału w wyjeździe proszeni są o zgłaszanie się drogą elektroniczną NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 17 czerwca 2013r do godz. 12:00 na adres:

europedirect-kolobrzeg@kolobrzeg.eu

podając
1. Imię i Nazwisko
2. Nazwę i typ organizacji
3. Telefon kontaktowy
4. Adres e-mail

Osoby które zadeklarują uczestnictwo w wyjeździe w razie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed wyjazdem pokryją pełne koszty noclegu oraz transportu w wys. 400zl. 

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej o debacie na stronie: http://www.dialogobywatelski.eu/