eCall czyli szybsza pomoc

Od października 2015 r. wszystkie nowe auta osobowe i lekkie dostawcze sprzedawane w krajach UE będą obowiązkowo wyposażane w urządzenia eCall. Jest to automatyczny system wzywania pomocy w razie wypadków drogowych. Szacuje się, że eCall może skrócić czas reakcji służb ratowniczych nawet o połowę, ratując życie nawet 2500 osób rocznie.

Aby złagodzić skutki poważnych wypadków samochodowych w całej UE, Komisja Europejska przyjęła dzisiaj dwa wnioski, dzięki którym od października 2015 r. samochody będą automatycznie łączyć się ze służbami ratowniczymi w przypadku poważnego wypadku drogowego. System eCall automatycznie wybiera 112 − wspólny europejski numer alarmowy – w razie poważnego wypadku. System powiadamia służby ratownicze o lokalizacji pojazdu, nawet jeśli kierowca jest nieprzytomny lub nie jest w stanie zadzwonić po pomoc. Szacuje się, że rocznie system ten może uratować życie nawet 2500 ludzi (MEMO/13/547).

Na mocy zaproponowanych przepisów od października 2015 r. wszystkie nowe modele samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych będą wyposażone w system eCall, a w punktach przyjmowania zgłoszeń o wypadkach dostępna będzie infrastruktura niezbędna do właściwej obsługi zgłoszeń eCall, co zapewni kompatybilność, interoperacyjność i ciągłość usługi eCall w całej UE.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, który odpowiada za transport, powiedział: – Przedstawione dzisiaj wnioski stanowią ważny etap procesu zwiększania bezpieczeństwa na drogach w UE. W ubiegłym roku na drogach w UE zginęło 28 000 osób, a 1,5 mln zostało rannych. Aby uratować ofiary wypadków, liczy się każda minuta. Technologia eCall ma ogromne możliwości pod względem ratowania życia ofiarom wypadków, ponieważ znacznie skraca czas interwencji służb ratowniczych w całej UE.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: – Wdrożenie interoperacyjnego systemu eCall w całej Europie jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Obywatele UE mogą mieć pewność, że dzięki temu ratującemu życie systemowi zmniejszy się liczba ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych. Jest to również ważny krok naprzód, dzięki któremu nasze samochody będą bardziej inteligentne i zwiększą naszą konkurencyjność.”

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: – Wprowadzenie usługi eCall na terenie całej UE to duży krok naprzód w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W razie wypadku lepiej jest uzyskać automatyczne połączenie ze służbami ratowniczymi niż być zdanym na samego siebie. W takich sytuacjach widzimy prawdziwą wartość technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu eCall

Dane otrzymywane przez system eCall umożliwią służbom ratowniczym szybsze udzielanie pomocy kierowcom i pasażerom pojazdów, a co za tym idzie, zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i szybsze zajęcie się rannymi. Szacuje się, że system eCall może skrócić czas reakcji służb ratowniczych o 40 proc. na obszarach miejskich i o 50 proc. na obszarach wiejskich, ratując w ten sposób życie nawet 2500 osób rocznie.

Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa drogowego system eCall będzie miał również znaczący wpływ na zmniejszenie zagęszczenia ruchu powodowanego przez wypadki drogowe i ograniczy liczbę wypadków wtórnych, których przyczyną jest brak zabezpieczeń miejsc wypadków. Korzyści odniesie również przemysł, a zwłaszcza liczne przedsiębiorstwa, które będą dostarczać technologie, komponenty i usługi wykorzystywane w ramach systemu eCall, w tym systemy pokładowe, usługi z zakresu bezprzewodowej transmisji danych i systemy punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Ponadto oczekuje się, że urządzenia pokładowe zainstalowane w pojazdach na potrzeby systemu eCall można będzie wykorzystać w celu uruchomienia dodatkowych usług o wartości dodanej (np. usług umożliwiających odszukiwanie skradzionych samochodów).

Jak działa system eCall

System eCall uruchamia się w sposób automatyczny, niezwłocznie po zarejestrowaniu poważnego zderzenia przez czujniki zamontowane w pojeździe. Po jego włączeniu system wybiera europejski numer alarmowy 112, nawiązuje połączenie telefoniczne z odpowiednim punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach oraz przekazuje służbom ratowniczym informacje dotyczące wypadku, w tym momentu zdarzenia, dokładnej lokalizacji rozbitego pojazdu, a także kierunku podróży (co ma szczególne znaczenie na autostradach oraz w tunelach). Połączenie eCall może być również aktywowane ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku w samochodzie, na przykład przez świadka poważnego wypadku.