Wolontariat w ochronie zabytków

Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege, Wolontariat w Ochronie Zabytków, jest roczną praktyką zawodową w Niemczech. Młodzi ludzie w wieku 18-26 lat angażują się w dziedzinie ochrony zabytków; oprowadzają wycieczki po muzeum, organizują wystawy, przygotowują materiały informacyjne w zamku, pomagają przy budowie słowiańskiej osady, jak również pracują przy konserwacji zabytków (malarstwo, kamień, metal, drewno).

W czasie rocznego Projektu uczestnicy mieszkają w północnych Niemczech, w Meklemburgii Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern), poznają kulturę Niemiec i pogłębiają znajomość języka niemieckiego. Jednocześnie biorą udział w siedmiu tygodniowych seminariach dotyczących ochrony zabytków, które odbywają się na przemian w Polsce i w Niemczech (m.in. w Stralsundzie, Gdańsku, Quedlinburgu czy w Krakowie).

Program FJD trwa 12 miesięcy; rozpoczyna się 1. września i kończy 31. sierpnia. Uczestnicy Projektu otrzymują comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 530 € (w tym: kieszonkowe, wyżywienie i zakwaterowanie). Dodatkowo dofinansowywany jest kurs języka niemieckiego.

Warunkiem udziału w Programie jest ukończenie 18-tego i nieprzekroczenie 26-ego roku życia. Kandydaci powinni posługiwać się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym. Rekrutacja trwa do 30 czerwca.

WEJDŹ NA STRONĘ REKRUTACJI