„Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej” – sfotografuj projekty EWT – Konkurs!

Zbliżające się wakacje to czas podróży i aktywnego wypoczynku. Spędzanie urlopu na terenach przygranicznych może być znakomitą okazją do poszukiwań projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. Zdjęcia powinny przedstawiać zdarzenia i osoby w miejscach, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Prace można przesyłać do 15 lipca 2013 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. W ramach każdej z 5 kategorii tematycznych (przedsiębiorczość i innowacje; przestrzeń publiczna, transport; edukacja i nauka; ochrona środowiska; turystyka, kultura, tradycja) przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) dla obydwu grup wiekowych. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000×2000 pikseli, 300 DPI.

Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (stanowiący załączniki do regulaminu) należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs DWT”, a skan zgłoszenia wraz z wykonaną fotografią na adres e-mailowy: konkurs.dwt(at)mrr.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie i załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu:

http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Regulamin_konkursu_fotograficznego_DWT.pdf

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia uczestnictwa pełnoletniego autora pracy w Konkursie „Jak Polak z … -z sąsiadem lepiej”

http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Zal_nr_1_do_Regulaminu_konkursu_fotograficznego.pdf

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszenia uczestnictwa niepełnoletniego autora pracy w Konkursie „Jak Polak z …- z sąsiadem lepiej”

http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Zal_nr_2_do_Regulaminu_konkursu_fotograficznego.pdf