Ludzka twarz EFS – nowa edycja!

Wystartowała VII edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz Europejskiego Funduszu Społecznego. Prace w formie reportażu można nadsyłać do 31 grudnia br. – będą one oceniane w trzech kategoriach: Pióro, Mikrofon i Ekran. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, zostaną również zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli. Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce.

Celem VII edycji konkursu Ludzka twarz EFS jest promocja efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) i przybliżenie ludziom wsparcia z EFS. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: PIÓRO (artykuły prasowe/publikacje internetowe), MIKROFON (audycje radiowe) i EKRAN (nagrania audiowizualne).

Laureaci, wyłonieni decyzją Jury, otrzymają nagrody pieniężne i statuetki Dziennikarz przyjazny EFS, a także wezmą udział w wizycie studyjnej do Brukseli organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Przewidziane jest również głosowanie internetowe, w którym wezmą udział wszystkie zgłoszone prace zaakceptowane pod względem formalnym. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej konkursu www.ludzkatwarzefs.pl w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 15 lutego 2014 r. Autorom prac, które otrzymają największą liczbę głosów w każdej z kategorii, zostanie przyznana nagroda pieniężna.

Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 31 grudnia 2013 r.

Nagrody pieniężne

Kategoria Pióro – dla dziennikarzy prasowych:

 • I miejsce: 6 000 zł brutto
 • II miejsce: 4 000 zł brutto
 • III miejsce: 3 000 zł brutto
 • nagroda internautów: 1 000 zł brutto

Kategoria Mikrofon – dla dziennikarzy radiowych:

 • I miejsce: 6 000 zł brutto
 • II miejsce: 4 000 zł brutto
 • III miejsce: 3 000 zł brutto
 • nagroda internautów: 1 000 zł brutto

Kategoria Ekran – dla dziennikarzy telewizyjnych:

 • I miejsce: 6 000 zł brutto
 • II miejsce: 4 000 zł brutto
 • III miejsce: 3 000 zł brutto
 • nagroda internautów: 1 000 zł brutto

Szczegółowe informacje – www.ludzkatwarzefs.pl