Cienkie papierosy zakazane w UE?

Choroby związane z uzależnieniem od nikotyny odpowiadają za 700 tysięcy zgonów rocznie. Aby ograniczyć te przerażające statystyki, komisja ENVI (ds. środowiska i zdrowia publicznego) przegłosowała pakiet nowych regulacji. Do spisu produktów zakazanych dołączą teraz slimy i wszelkie smakowe wyroby tytoniowe. Oprócz tego opakowania będą w znacznie większej mierze pokryte ostrzeżeniami o zgubnym wpływie nałogu na zdrowie. Dzięki temu palenie ma stać się mniej popularne, zwłaszcza wśród młodych.

Sprawozdawczyni Linda McAvan (Socjaldemokraci, S&D) tłumaczyła, że celem wprowadzenia surowszych przepisów jest uniemożliwienie firmom tytoniowym “rekrutowania” nowych nałogowców wśród osób młodych. Jej zdaniem niepokojący jest wysoki odsetek młodych palaczy (29 proc.), mimo stopniowego spadku ogólnej liczby uzależnionych.

Co się zmieni?

Główne założenia aktualizacji dyrektywy tytoniowej, uwzględniające poprawki złożone przez komisje ENVI:

  • wykorzystywanie dodatków mogących uatrakcyjnić produkt (aromaty, smaki) oraz witamin, kofeiny i tauryny – które, jak wykazano, przyciągają młodszych użytkowników, będzie zakazane
  • oznaczenia o skutkach palenia będą umieszczone na każdej stronie opakowania, pokrywając przynajmniej 75 proc. przedniej i tylnej części paczki
  • zakazana zostanie produkcja cienkich papierosów (tzw. slimów, o średnicy mniejszej niż 7,5 mm) oraz dystrybucja opakowań zawierających mniej niż 20 papierosów
  • umieszczanie nieprawdziwych informacji o mniej szkodliwym wpływie niektórych produktów na zdrowie (lighty, ultralighty) będzie zabronione
  • e-papierosy pozostaną w sprzedaży na warunkach obowiązujących produkty lecznicze; ze względu na bycie pomocnymi w zwalczaniu nałogu, będą musiały być dostępne także poza aptekami (wg. komisji ENVI)

Ostateczne głosowanie

Debata i głosowanie plenarne zaplanowane są na 9 i 10 września. Ostateczny kształt regulacji musi zostać uzgodniony z państwami członkowskimi. Rada osiągnęła polityczne porozumienie w tej kwestii, które stało się podstawą do prowadzenia negocjacji z Parlamentem Europejskim w czerwcu.