E-Sens ułatwia życie

Rejestracja on-line firmy w innym kraju UE, zdalny dostęp do dokumentacji medycznej – już niebawem tak może wyglądać europejski standard usług publicznych. Komisja Europejska przeznaczy ponad 13 mln euro na projekt e-SENS, który ma połączyć krajowe usługi cyfrowe dla obywateli odwiedzających inne państwo członkowskie.

W oparciu o udaną współpracę między państwami członkowskimi UE, przemysłem, krajowymi administracjami, środowiskami akademickimi, sektorem prywatnym i społecznościami lokalnymi przy serii projektów mających na celu ułatwienie zamieszkania, podejmowania pracy, podróżowania, uczenia się i prowadzenia działalności gospodarczej ponad granicami, Komisja Europejska inwestuje 13,7 mln euro w dalszy rozwój transgranicznych cyfrowych usług publicznych.

Nowy projekt e-SENS (anagram od Electronic Simple European Networked Services, czyli upraszczanie europejskich elektronicznych usług sieciowych) pomoże rozwijać cyfrowe usługi publiczne, które ułatwią przedsiębiorstwom prowadzenie działalności gospodarczej w rodzimym państwie członkowskim oraz na terenie całej UE – w tym zakładanie przedsiębiorstw, spełnianie wymogów prawnych i branie udziału w przetargach publicznych. Połączy on również krajowe usługi cyfrowe dla obywateli, którzy odwiedzają inne państwo członkowskie podczas wyjazdu wakacyjnego, zawodowego czy edukacyjnego.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: Wspólne wykorzystywanie rozmaitych cyfrowych usług publicznych dostępnych w Europie do poprawy bezpieczeństwa i efektywności jest korzystne dla wszystkich: rządy mogą skuteczniej wykorzystywać strategie on-line, przedsiębiorstwa mogą obniżać koszty prowadzenia działalności gospodarczej na jednolitym rynku, zaś obywatele mają mniej formalności administracyjnych do wypełnienia podczas podróży po Europie.

Oto przykłady na to, jak e-SENS może pomagać Europejczykom w pełni korzystać z jednolitego rynku:

  • Anja ma na Litwie biuro podróży specjalizujące się w wycieczkach do Portugalii. Chce założyć biuro w Portugalii, które organizowałoby wycieczki do krajów bałtyckich. Dzięki całkowicie wirtualnym punktom kompleksowej obsługi działającym w ramach projektu poświęconego upraszczaniu formalności elektronicznej obsługi transgranicznej może ona otrzymać informacje o warunkach, które musi spełnić oraz uzyskać pomoc przy procedurze rejestracji.
  • Oprócz tego, Anja niedługo wychodzi za mąż, a wesele ma odbyć się mieście rodzinnym jej narzeczonego w Hiszpanii. Dzięki modułowi STORK Anja będzie mogła zarejestrować swoje małżeństwo on-line nie wychodząc z domu na Litwie używając swojego dokumentu tożsamości elektronicznej.
  • Karel zgubił bagaż podczas lotu z Brukseli do Aten. Nie był zadowolony z rekompensaty zaproponowanej przez linię lotniczą zgodnie z prawami pasażerów w UE. E-CODEX umożliwia mu wszczęcie postępowania on-line w sprawie drobnych roszczeń z dowolnego miejsca w Europie.
  • Sabrina podczas odwiedzin u swoich krewnych w Danii zauważa, że skończył jej się lek na cukrzycę. Na szczęście podczas pobytu za granicą może nadal otrzymać leki z apteki, używając systemu e-recept w epSOS.

Wydajność transgranicznych cyfrowych usług publicznych będzie się nadal poprawiać, gdy za ich podstawę przyjmie się szybkie łącza szerokopasmowe obejmujące całą UE. Środki promocji inwestycji w szybkie sieci są jednym z elementów przyszłego pakietu Komisji dotyczącego połączonego kontynentu.