Tym razem jest inaczej!

Tym razem jest inaczej! Działaj. Reaguj. Decyduj. We wrześniu, oficjalnie rozpoczęła się kampania informacyjna przed wyborami europejskimi w 2014 roku. Kampania będzie kontynuowana również po wyborach, dopóki nowo wybrany Parlament nie wybierze kolejnego Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

 "Parlament Europejski jest miejscem dającym glos obywatelom UE – my jesteśmy głosem obywateli, podczas podejmowania decyzji w UE", powiedział Othmar Karas (EPP, AT), jeden z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za komunikację. Większość przepisów prawnych powstaje obecnie na poziomie unijnym, oznacza to, że Parlament Europejski ma władzę, co najmniej, równą władzy parlamentów narodowych. Zatem wyborcy powinni wiedzieć, jakie decyzje podejmowane są w "Brukseli" (lub w Strasburgu) oraz jak mogą na nie wpływać.

Kampania informacyjna przed wyborami europejskimi składać się będzie z czterech etapów. Logo kampanii z hasłem: DZIAŁAJ.REAGUJ.DECYDUJ. podkreśla, że wyborcy europejscy mogą zrobić użytek, dzięki urnie wyborczej, z posiadanej przez nich władzy, która może określić przyszły kształt Europy. 

„Ważne jest, by mówić o Unii Europejskiej jako o miejscu, w którym rozwiązywane są w nasze problemy” – mówił poseł do PE Rafał Trzaskowski. „Gdybyśmy sprawdzili na google, czego ludzie szukają, co ich interesuje, co ich boli, to gwarantuje wam, że na większość tych problemów odpowiada Unia Europejska.”

W wyborach zaplanowanych na 22-25 maja będzie mogło wziąć udział około 400 milionów uprawnionych do głosowania