Konserwacja z unijnym wsparciem

Zakończył się trzyletni projekt konserwacji historycznych bloków 2 i 3 byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Jego celem było zabezpieczenie autentyzmu obu bloków oraz umożliwienie ich udostępnienia odwiedzającym. Unijne dofinansowanie wyniosło ponad 14 mln zł.

Spośród wielu obiektów dawnego obozu Auschwitz I wybrane zostały dwa niezwykle cenne murowane bloki więźniarskie, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu. Prace objęły kompleksową konserwację wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków.

Przeczytaj całą relację i zobacz zdjęcia:

http://ec.europa.eu/polska/news/131010_auschwitz_pl.htm