Inwazja zieleni

Miliard Drzew dla Planety to kampania zainicjowana przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) i jest ogólnoświatową inicjatywą sadzenia drzew. Nowym wyzwaniem kampanii jest posadzenie 14 miliardów drzew! Aby dołączyć swoją „cegiełkę” do tego światowego działania, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg oraz Wydział Komunalny Urzędu Miasta zaprosili mieszkańców do udziału w kampanii. Do sadzenia roślin, krzewów i drzew ochoczo ruszyły dzieci z kołobrzeskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Sadzonki zostały zakupione przez Punkt Europe Direct i Wydział Komunalny. Zadbaliśmy o to, aby zapewnić jak najbardziej różnorodne gatunkowo rośliny – pamiętając o ważnym zagadnieniu bioróżnorodności i zachowaniu rodzimych odmian szaty roślinnej.

Podczas pięknej, słonecznej pogody dnia 3 października 2013r. otoczenie kołobrzeskich przedszkoli, szkół i cmentarza wojennego wzbogaciło się o 23 drzewa, 256 krzewów i 2460 cebulek żonkili. Przy okazji młodzi ogrodnicy dowiedzieli się co oznacza słowo „bioróżnorodność” i otrzymali z Punktu Europe Direct Kołobrzeg książeczki: „Przyroda dla Europejczyka”, „Woda to życie” oraz „Czy chciałbyś pić wodę ze ścieków?”. 

ZOBACZ CAŁĄ GALERIĘ ZDJĘĆ