Dodatkowa EUROSCOLA!

Rozpoczęliśmy nowy konkurs, w którym nagrodą jest wyjazd do Strasburga we Francji na specjalną, dodatkową Euroscolę, odbywającą się w dniu 9 maja 2014. Wyjazd jest dofinansowywany na podobnych zasadach, jak inne wyjazdy na Euroscolę. Jednak spotkanie to odbywa się w ramach tzw. European Youth Event 2014 (EYE), a wybór grupy, która pojedzie, nastąpi w drodze konkursu fotograficznego na fanpage'u Facebook'owym Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Konkurs jest przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych.W imieniu szkół prace mogą zgłaszać nauczyciele lub uczniowie mający konta na FB, a ostatnim dniem nadsyłania zgłoszeń jest 15 grudnia 2013. Głosować na prace można do 22 grudnia 2013.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie utworu – fotoreportażu na jeden z pięciu tematów:

  • Bezrobocie wśród młodzieży. Nowe perspektywy dla „zablokowanego pokolenia”.
  • Rewolucja cyfrowa. Przyszłość Internetu.
  • Przyszłość Unii Europejskiej. Europa podczas przemian.
  • Stabilność. Nowy europejski styl życia – stabilny biznes i standard życia.
  • Wartości europejskie. Gracz Globalny – Gracz Sprawiedliwy?

Spośród 7 prac uznanych przez użytkowników FB za najlepsze, jury konkursowe wybierze ostatecznie jednego zwycięzcę.

Strona konkursu: https://apps.facebook.com/wycieczka-strasburg/
Strona całego EYE: http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html