Archiwum - Listopad, 2013

Szkolenie „Najważniejsze zmiany w podatkach rok 2013 i 2014”

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Najważniejsze zmiany w podatkach rok 2013 i 2014”. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych, zatwierdzonych zmian w podatkach w roku 2013 i 2014. Nowe regulacje wprowadzają szereg obowiązków i rodzą nowe obszary zagrożeń gospodarczych, które w trakcie wykładu zostaną uporządkowane i usystematyzowane.

(więcej…)

Szkolenie dla organizacji NGO

W dniu 20 listopada 2013 r. w Urzędzie Miasta odbyło się współorganizowane przez ED Kołobrzeg bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pn.: „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym – problemy i wyzwania. Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy i wzoru sprawozdania”. (więcej…)

Darmowe szkolenie dla przedsiębiorców

Firma Kompass – Consulting ma zaszczyt zaprosić Pracodawców oraz Pracowników z sektora mikro i małych przedsiębiorstw do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu finansowanym przez Unię Europejską o tematyce EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI FIRMY.

(więcej…)

Bezpłatne szkolenie dla NGOs

Zapraszamy organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Kołobrzegu na bezpłatne szkolenie pn: Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym – problemy i wyzwania. Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy i wzoru sprawozdania.

(więcej…)

Gwiezdny Krąg

IX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pt. „GWIEZDNY KRĄG”, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady będą wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą w maju 2014 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nagrodami w Olimpiadzie są: wyjazd studyjny do Brukseli, staż w Brukseli, nagrody rzeczowe.

ZAREJESTRUJ SIĘ do 24.11.2013! Więcej informacji na stronie: http://gwiezdnykrag.eu

Pomoc dla LOT pod lupą

Komisja Europejska sprawdzi, czy dofinansowanie przez polski rząd spółki LOT kwotą 804 mln zł jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. KE zbada m.in. czy dzięki tej pomocy LOT odzyska rentowność, czy nie została zakłócona konkurencja na rynku i czy wkład własny LOT-u w koszty restrukturyzacji jest wystarczający.

(więcej…)