3 marca 2014 weź udział w debacie!

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie dotyczące negocjowanej obecnie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Umowy o transatlantyckim partnerstwie na rzecz handlu i inwestycji (Transatlantic Trade and Partnership Agreement – TTIP). Tym razem akcent w debacie zostanie położony na aspekty regulacyjne, będące bardzo ważną częścią przyszłej umowy, a jednocześnie istotne w kontekście standardów ochrony konsumentów i użytkowników dóbr i usług w Unii Europejskiej. Debatę będzie można oglądać na żywo na stronie: http://ec.europa.eu/polska/web_streaming_pl.htm