Konsument w epoce cyfrowej

Dobre wieści dla ponad 507 milionów konsumentów w UE – unijna dyrektywa, która właśnie weszła w życie, wzmacnia ich prawa niezależnie od tego, czy dokonują oni zakupów w internecie czy w sklepach stacjonarnych. Nowe przepisy będą korzystne także dla firm, ponieważ stworzą równe szanse, przez co oferowanie produktów i usług w kontekście transgranicznym będzie tańsze. W Polsce i Bułgarii dyrektywa wejdzie w życie z opóźnieniem.

Nowe regulacje przewidują, że na całym terytorium UE konsumenci będą mogli zmienić zdanie i wycofać się z zakupów dokonanych w internecie lub poza lokalem przedsiębiorstwa (gdy sprzedawca odwiedza konsumenta w domu) w terminie 14 dni, zamiast w obowiązującym do tej pory terminie 7 dni.

Nowe przepisy zakazują również pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z kart kredytowych i usług telefonicznych typu hotline, jak również stosowania z góry zaznaczonych pól wyboru na stronach internetowych w celu naliczania dodatkowych opłat (na przykład przy zakupie biletów lotniczych przez internet).

Aby upewnić się, że te nowe zasady będą stosowane w jednolity sposób w całej UE, tak aby umożliwić konsumentom skorzystanie z nich w dowolnym państwie członkowskim, Komisja Europejska publikuje również dokument zawierający wytyczne dla organów krajowych, w którym znajduje się opcjonalny wzór niezbędnych informacji przeznaczonych dla konsumentów, które należy dołączać do produktów cyfrowych.

– Europa położyła kres procederowi okradania konsumentów w internecie. Obecnie każdy konsument w Unii Europejskiej może dochodzić swoich praw przysługujących mu na mocy dyrektywy dotyczącej praw konsumentów. Jednym słowem:nigdy więcej z góry zaznaczonych pól wyboru na stronach, na których kupujemy bilety lotnicze, koniec z opłatami za płatności kartą kredytową w internecie, nigdy nie usłyszymy też już od sprzedawcy, że nie można zwrócić towaru zakupionego w sieci – stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Uzyskanie zaufania konsumentów to najlepszy możliwy sygnał dla jednolitego rynku. Powierzenie konsumentom decydującej roli poprzez zwiększenie ich zaufania to najtańszy pakiet stymulujący, jaki Europa może wdrożyć. Komisja Europejska będzie teraz skrupulatnie sprawdzała, czy państwa członkowskie stosują się do tego, co wcześniej uzgodniły, poprawnie wdrażając wspomniane zasady, i czy przyznają konsumentom prawa, na które oni zasługują.

Nowa dyrektywa w sprawie praw konsumentów harmonizuje krajowe przepisy w dziedzinie ochrony konsumentów w wielu ważnych obszarach, takich jak informacje potrzebne konsumentom przed dokonaniem zakupu towarów i usług oraz prawo odstąpienia od zakupów przez internet. Większa harmonizacja oznacza, że konsumenci mogą obecnie korzystać z tych samych praw, niezależnie od tego, w którym miejscu w UE dokonują zakupów. Oznacza to również prostsze, bardziej przewidywalne zasady dla przedsiębiorców, którzy będą mieć większą motywację do rozwijania działalności transgranicznej.

CAŁY ARTYKUŁ