Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżasz za granicę do kraju UE? Nie zapomnij o wyrobieniu darmowej karty EKUZ. Karta stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony do uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów medycznych, i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie posiadaczowi karty kontynuowania pobytu w innym państwie UE/EFTA w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne decyduje lekarz w państwie pobytu.

Posiadanie karty nie ma charakteru obowiązkowego, niemniej jednak warto uzyskać ten dokument zawsze kiedy udajemy się tymczasowo do innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Karta EKUZ zapewnia poczucie bezpieczeństwa o tyle, że w razie konieczności skorzystania z opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą, okazując kartę EKUZ lekarzowi, powinniśmy zostać potraktowani tak, jak osoba ubezpieczona w tym kraju, a za udzielone świadczenie pacjent nie powinien zostać obciążony kosztami, innymi niż koszty, które zgodnie z ustawodawstwem tego państwa ponoszą osoby w nim ubezpieczone.

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie. Zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie karty nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące EKUZ dostępne są na stronie internetowej http://www.ekuz.nfz.gov.pl/.

JAK UZYSKAĆ EKUZ NA WYJAZD TURYSTYCZNY:

Wypełnij wniosek: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek 

Podpisany i zeskanowany wniosek wyślij tu: ekuz@nfz-szczecin.pl