Czesne i stypendia w Europie

Niemcy to jedyny kraj, który zniósł opłaty za studnia – wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Eurydice KE, obejmującego 33 państwa Europy. Polska znalazła się wśród krajów, gdzie część studentów płaci czesne gdy osiągają zbyt słabe wyniki w nauce. – Jeśli państwa decydują się na wprowadzenie czesnego, zawsze powinny dysponować środkami, jak stypendia, aby zapewnić równy dostęp do szkolnictwa wyższego – przypomina komisarz Androulla Vassilio. CZYTAJ WIĘCEJ