Szkolenie dla NGOs

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne osoby zainteresowane wsparciem organizacji pozarządowych w nowej perspektywie finansowej.

W ramach spotkania zostaną przedstawione zmiany jakie czekają nas w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, oraz ich w wpływ na możliwości realizacji projektów przez organizacje pozarządowe. Przede wszystkim omówione zostaną źródła dofinansowania, które na obecnym etapie zostały zaplanowane. Wskazane zostaną możliwe do realizacji typy projektów oraz programy operacyjne za ich wsparcie odpowiedzialne. W trakcie spotkania skupimy się m.in. na działaniach w obszarze aktywizacji społecznej, wsparcia biznesu, edukacji i szkoleń.

Spotkania odbędą się w środę 3 grudnia 2014 r., godz. 12:00-15:00:

– w Szczecinie: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12B,;
– w Koszalinie: Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.rpo.wzp.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, pod nr 800 34 55 34.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.