Archiwum - Grudzień, 2014

Aplikacja: Parlament

Przygotowywana przez Fundację Media 3.0 darmowa aplikacja Parlament przemieni telefon w narzędzie do kontroli polityków. To pierwsza w Polsce mobilna aplikacja, pozwalająca śledzić i analizować procesy legislacyjne – sprawdzać, jak głosują konkretni posłowie, jakie projekty ustaw składają, jak często wychodzą na mównicę, etc. Aplikacja Parlament to też platforma komunikacji z politykami – każdy może zapytać np. posła, dlaczego nie wywiązuje się z obietnic wyborczych.

UE: Turystyka dla seniorów

W Brukseli, jako kolejna inicjatywa Komisji Europejskiej, powstaje Zarząd Inicjatywy Unii Europejskiej ds. Pozasezonowej Turystyki Seniorów (EU Low Season Tourism Initiative Board), w skrócie zwany EULSTIB. Głównym celem tej inicjatywy jest ułatwienie współpracy w celu rozszerzenia turystyki przed i posezonowej, co miałoby wpływ na wzrost gospodarczy i generowanie nowych miejsc pracy. Między innymi przygotowuje się odpowiednie programy różnorodnych działań zmierzających do promocji, popularyzacji i ułatwień na rzecz turystyki senioralnej.

Studenci-wynalazcy poszukiwani

Młodzi twórcy wynalazków lub wzorów użytkowych mogą wziąć udział w kolejnej edycji konkursu Student – Wynalazca. Adresowany jest on do studentów studiów I, II i III stopnia, którzy są twórcami lub współtwórcami wynalazków lub wzorów użytkowych i przemysłowych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą zgłosić się też absolwenci mający na swoim koncie wynalazek, wzór użytkowy bądź przemysłowy zgłoszony do opatentowania podczas studiów albo w ciągu sześciu miesięcy od ich ukończenia.
(więcej…)

Pierwszy szczyt Donalda Tuska

Wczoraj odbył się pierwszy szczyt Rady Europejskiej pod przewodnictwem byłego premiera Polski Donalda Tuska. Na posiedzenie przygotował on zwarty program. Chciał, by przywódcy rozmawiali tylko o trzech tematach: planie inwestycyjnym przedstawionym przez Komisję Europejską, walce z oszustwami podatkowymi i Ukrainie.
(więcej…)

Biuletyn Informacyjny 6/2014

Ukazał się szósty, ostatni w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct. W środku znajdują się informacje o bieżących działaniach Punktu ED Kołobrzeg. Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem w formacie PDF – > {filelink=86} [800kb].

Miliony dla potrzebujących

473,36 mln euro otrzyma w latach 2014-2020 Polska z nowego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Komisja Europejska zatwierdziła polski program operacyjny. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie żywnościowe dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z „Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt: Praca daje czatu!

Projekt: Praca dobiega końca, ale wciąż macie szanse zapytać o karierę w instytucjach Unii Europejskiej. Na podsumowanie naszej akcji postanowiliśmy zorganizować CHAT NA ŻYWO! W poniedziałek, 15 grudnia podczas wydarzenia na Facebooku będziemy odpowiadać na Wasze pytania dotyczące staży i pracy w unijnych instytucjach. Pytania można zadawać już teraz, a odpowiedzi udzielą: Ambasadorka Karier UE Agnieszka Zakrzewska i Anna Kurpanik z Komisji Europejskiej. ZAPRASZAMY!

Zaproponuj lekturę dla uczniów!

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl od dzisiaj każdy może zaproponować lekturę dla uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy do udziału w naszej inicjatywie. To kolejna, w ostatnich tygodniach, aktywność MEN nakierowana na wzrost czytelnictwa wśród uczniów.

(więcej…)