Styczeń – Europa w świecie

Unia Europejska ma swoje przedstawicielstwa w większości krajów na świecie. Na całym świecie ma w sumie 139 delegatur, które prowadzą działania w terenie. Pomagają one budować silne i trwałe partnerstwa, niejednokrotnie w wyjątkowo trudnych lub niebezpiecznych warunkach. 
Jako orędowniczka milenijnych celów rozwoju ONZ Unia pomaga w opracowaniu globalnej agendy rozwoju, która będzie prowadzić do trwałych zmian i osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest godne życie dla wszystkich ludzi.
 
Publikacje miesiąca: