KONKURS – Europa naszym domem

Europa naszym wspólnym domem – to tytuł ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla najmłodszych. Jego celem jest krzewienie idei jednoczącej się Europy oraz rozwijanie w uczniach świadomości przynależności do rodziny narodów europejskich. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Patronem wydarzenia jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. CZYTAJ WIĘCEJ